Ekovel centar

Uticaj i posledice ravnih i spušteni svodova stopala na posturu i biomehaniku tela Ravna stopala su uzrok nastanka nepravilnog držanja (u stajanju) i neprirodnih rotacija (u kretanju) i krivljenja zglobova, kolena, kukova i kičmenog stuba.
Time doprinose prekomernom i prevremenom trošenju zglobno-koštanih struktura i dovode do poremećaja statike tela i posture uopšte, oštećenja i deformiteta čitavog lokomotornog aparata. Posledice statičkih i dinamičkih nepravilnosti koje nastaju zbog spuštenosti svodova stopala trpi kičma i javljaju se skolioza i kifoza, odnosno skoliotična i kifotična držanja.

STOPALA SU TEMELJ NAŠEG TELA I NJIHOVI I NAJMANJI DEFORMITETI DIREKTNO UTIČU NA CELOKUPNU NAŠU POSTURU I BIOMEHANIKU
lose drzanje tela Poremećaji posture izazvani spuštanjem svodova stopala Usled spuštenosti stopala javljaju se sledeći simptomi: Bolna i upalna stanja u raznim delovima stopala Oticanje skočnih zglobova Bol i prekomerni zamor u nogama, pogotovo u toku aktivnosti Bolovi u kolenima, kukovima i kičmenom stubu (pogotovo u lumbalnom delu), izazvani nepravilnom statikom skeleta i poremećajima dinamike tela Navedena stanja primoravaju na manje aktivan životni stil usled javljanja tegoba i nelagodnosti u obavljanju željenih aktivnosti, bilo da su one poslovnog ili rekreativnog karatkera.

Smanjenje redovnih dnevnih aktivnosti vodi pasivnijem načinu života i sklonosti ka gojenju i drugim zdravstvenim tegobama i problemima. Ovaj “efekat lavine”, pokrenut je iz najvažnijeg, a najviše zanemarivanog dela našeg tela, naše baze – STOPALA, koja čitavog dana trpe našu težinu, a primetimo ih tek kada zabole. Ipak, postoje metode kojima možemo da opisane probleme i tegobe ublažimo ili potpuno neutrališemo, utičući direktno na njihov izvor i uzrok. nepravilno i pravilno drzanje tela Korekcija posture korigovanjem deformiteta stopala Korekcija stopala i posture ulozak

EKOVEL STEP CORRECT Jedinstveni podešavajući ortopedski ulošci koji postepeno, bezbolno i sigurno podižu spuštene svodove stopala. ulozak NOVO: EKOVEL SPORT Ekovel Step Correct Sport – podešavajući sportski ortopedski ulošci su podrška korekciji ravnih i spuštenih stopala za vreme bavljenja sportom. Namenjeni su očuvanju strukture stopala od uticaja agresivnog delovanja i vršenja prekomerne sile na stopala prilikom izlaganja sportskim naporima. IDEJA Izmene oblika i položaja stopala i nogu imaju veliki uticaj na posturu, statiku i biomehaniku tela. Zbog toga je neophodno da se i korekcije u telesnim strukturama vrše postepeno i bezbolno, kao što zubnom protezom postepeno korigujemo položaj zuba u vilici.

REŠENJE Ekovel Step Correct - čvrsti ortopedski ulošci specijalno dizajnirani da podrže i postepeno koriguju svodove stopala, sa mehanizmom za precizno štelovanje visine unutrašnjeg uzdužnog svoda u delovima milimetra. REZULTAT Postepeno i bezbolno podizanje svodova stopala, rasterećivanje tačaka prekomernog pritiska, otklanjanje pronacija i supinacija stopala i nogu i korekcija statike i biomehanike tela, čime se otklanja bol u kolenima, kukovima i kičmenom stubu, dinamikom prilagođenom korektivnim sposobnostima korisnika, u trajanju od 4-6 meseci.

VAŽNO JE ZNATI POČNITE ODMAH NEMA ČEKANJA NA IZRADU: Ekovel Step Correct podešavajući ortopedski ulošci su unapred izrađeni po konfekcijskim veličinama obuće. Mogu se preuzeti i koristiti odmah nakon izvršenog pregleda, merenja i podešavanja početne visine.

PODEŠAVAJUĆA ORTOZA Mehanizam za precizno podešavanje željene početne visine unutrašnjeg uzdužnog (longitudinalnog) svoda daje mogućnost veoma postepene korekcije (podizanja spuštenog svoda stopala), za 1/4 milimetra po intervalu pomeranja mehanizma. Mehanizam je dizajniran tako da ga jednostavno možete podešavati (samostalno), prema instrukcijama za upotrebu. OSTALE VAŽNE KARAKTERISTIKE Metatarzalno jastuče na prednjem delu uloška za rasterećenje poprečnog (transverzalnog) svoda stopala Otvoren petni deo (za rasterećivanje "Petnog trna") Podržan spoljašni uzdužni svod stopala rasterećuje gazište i sprečava supinaciju stopala i nogu Proprioceptivno delovanje na ispravljanje statike tela, šeme hoda i kompletne biomehanike tela.